top of page

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een paramedische geneeswijze, die waarschijnlijk geen nadere toelichting behoefd en genoegzaam bekend is. Ik hecht er echter toch waarde aan om aan te geven hoe ik fysiotherapie zie in deze moderne tijd. De patiënt wordt in onze praktijk met zijn of haar klachtenbeeld als geheel gezien en ook behandeld. De klacht van de heup, schouder, elleboog of knie wordt dan ook niet gezien en benaderd als slechts een geïsoleerd en lokaal bestaand fenomeen, maar als onderdeel van een totaal bewegingsapparaat waarin alle afzonderlijke delen in hun functioneren nauw gecoördineerd samenwerken. Aangezien het functioneren van het gehele externe bewegingsapparaat en het intern functioneren van alle organen, ingewanden en weefselsoorten sterk samenhangen wordt er nogmaals naar het totale natuurlijke functioneren van de mens gekeken. De behandelingen in de praktijk zullen primair individueel zijn en niet in groepsverband. De manuele therapie is een integraal onderdeel van mijn totale fysiotherapeutische handelen en wordt als zodanig als fysiotherapie gedeclareerd. Middels de manuele therapie beogen we de functie stoornissen van het bewegingsapparaat en de eventueel mede daaruit voortvloeiende klachten van interne organen, ingewanden en weefselsoorten zo adequaat mogelijk te beïnvloeden en zo structureel mogelijk op te lossen. Oefentherapie ter ondersteuning van het natuurlijke genezingsproces zal zoveel mogelijk functioneel zijn en niet middels apparatuur. Dit is vanuit de gedachte dat spieren en gewrichten in natuurlijke bewegingsketens werken en niet geïsoleerd. Tevens hebben de patiënten dan de mogelijkheid om thuis te oefenen. Ik ben aangesloten bij het platform voor fysiotherapeuten: de KNGF.

bottom of page