top of page

Acupunctuur

Aangezien het Westers medisch denken gestoeld is op het denken in oorzaak en gevolg en sterk gericht is op het diagnosticeren van structurele afwijkingen en mijns inziens minder oog heeft voor de functionele stoornissen van het menselijke lichaam ben ik mijn in 1998 gaan bekwamen in de Traditionele Chinese Geneeswijze, waarvan de acupunctuur een integraal onderdeel is. Vanaf 2001 ben ik praktiserend acupuncturist en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). De Chinese geneeswijze dateert van duizenden jaren terug en is tot volle wasdom gekomen enkele honderden jaren voor Christus. Het kan ziekten en gezondheidsproblemen uit deze tijd, die voortvloeien uit onze levensstijl op een succesvolle wijze diagnosticeren en behandelen. Het woord acupunctuur is afkomstig uit het Latijn en betekent: acus = door en punctuur = steken. Acupunctuur is geen alternatieve geneeswijze, anders dan dat hier in de Westerse wereld wordt beweerd. Het is een oorspronkelijke geneesmethode die appelleert aan het zelf genezend vermogen van de mens en is wereldwijd de meest verspreide geneesmethode.

Om de acupunctuurpunten, c.q. de huid te stimuleren, worden er diverse technieken gebruikt. Dit betreft: aanprikken (acupunctuur), masseren (acupressuur, tuïna), cupping (vacuüm trekken van de huid), moxa (verwarmen) en guasha (schrapen van de huid). Als aanvulling op deze geneeswijze heb ik reeds een tweejarige opleiding Chinese kruiden gevolgd. De wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation) hanteert een lijst met aandoeningen die middels acupunctuur behandeld kunnen worden. Deze lijst is hier te vinden. 

bottom of page